Ruilen & Retourneren

Retournering en aansprakelijkheid

Indien het geleverde niet overeenkomt met het door u bestelde, dient u ons daarvan binnen 2 maanden op de hoogte te stellen. Indien is aangetoond dat het geleverde niet met het door u bestelde overeenkomt, zullen wij tegen retournering daarvan, de bestelling vervangen door de door u bestelde artikelen. De bezorgkosten van het door u aan ons terug te sturen verkeerde pakket zullen wij terugstorten.

Als u binnen 14 werkdagen, nadat uw bestelling bij u is bezorgd, bepaalde artikelen bij nader inzien toch niet wenst te hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u ons in kennis stellen door middel van een bericht aan info@graanenzo.nl. Wij zullen de betreffende artikelen terugnemen waarbij de verzendkosten van terugzending voor uw rekening zijn.
Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de afbeeldingen op de site.
Als u een of meerdere  bestelde producten wilt retourneren, dan kunt u onderstaand modelformulier voor herroeping aan ons toezenden. Dat kan per post naar: Graanenzo, Oosteinde 7, 2969 AS Oud-Alblas,  of per mail naar info@graanenzo.nl.

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

–          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

–          [Naam consumenten(en)]

–          [Adres consument(en)]

–          [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Verkoopprijzen

Graan&Zo behoudt zich het recht voor om de verkoopprijzen aan te passen zonder berichtgeving vooraf. Voor eenmaal bestelde artikelen blijft altijd de prijs gelden op het moment van bestellen. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.

Verzendkosten

De verzendkosten in Nederland bedragen € 6,95 per pakket tot 22 kg aan gewicht. Bij een gewicht van 23 kg tot 46 kg.  wordt 2 x € 6,95 berekend enz. enz. Bij bestellingen boven 200 kg. kunt u beter contact met ons opnemen.

Klachten

Heeft u een klacht over de dienstverlening zoals u die heeft ervaren? Alvast onze excuses hiervoor. Om u snel verder te helpen en een oplossing te zoeken, stuur snel een e-mail. Heeft u een andere klacht? Neem eveneens contact op via de mail (info@graanenzo.nl ) en met als onderwerp: “klacht”.  We zoeken snel  met u naar de juiste oplossing!