Ons verhaal

Wie zijn wij

Over voeding valt veel te zeggen, maar één ding is zeker; voeding heeft altijd invloed op je gezondheid.

Het zij u tot spijze

Het is niet om het even wat wij in onze mond stoppen. En wie anders dan de Schepper weet wat goed voor ons is? Dat is de reden waarom we gekozen hebben voor het uitgangspunt uit het eerste hoofdstuk uit het Bijbelboek Genesis:

En God zeide: Ziet, Ik heb ulieden al het zaadzaaiende kruid gegeven, dat op de ganse aarde is, en alle geboomte, in hetwelk zaadzaaiende boomvrucht is; het zij u tot spijze!” – Genesis 1:29

Het is onze passie

Zelf ervaren wij al langere tijd de voordelen van dit voedings- en leefpatroon en we zetten ons graag in om ook anderen hiervan te laten genieten. 

Het is onze passie om mensen weer kennis te laten nemen met zuivere voeding, puur en met een hoge voedingswaarde als goede basis voor hun voedselbereiding.

Gert-Jan en Heleen

Al sinds 1891 is de molen in bezit van onze familie. Mijn (Gert-Jan) ouders Evert en Gerry wonen nog steeds bij de molen en mijn vader maalt nog regelmatig mee.

In 2017 namen wij het stokje officieel over en sinds die tijd zijn we naast het hoofdbestanddeel meel diverse andere producten gaan verkopen waarmee we onder de natuurvoedingswinkels geschaard kunnen worden.