Graan&Zo wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij persoonlijke gegevens nodig om onze dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is in uw en ons belang. Wij volgen hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met deze privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan, met wie wij die informatie kunnen delen en wat u zelf kunt doen als u uw gegevens wilt ontvangen, inzien, aanpassen of laten verwijderen.

Over ons

Graan&Zo, gevestigd te Oosteinde 7, 2969 AS Oud-Alblas. KvK nummer: 69843090, Contactpersoon en functionaris voor de gegevens bescherming: Heleen de Groot, +31 184 772627.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn: voor- en achternaam, geslacht, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. We hebben deze gegevens verkregen door de bestelling die u via de webshop hebt geplaatst. We verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat wettelijk mag. Als wij voor bepaalde projecten andere partijen inhuren dan verwerken wij ook gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Website bezoek

Als u onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op uw computer in de vorm van een “cookie”. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op uw behoeften en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de door u ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat u uw internetbrowser geopend heeft. Bij het beëindigen van uw browser wordt het cookie verwijderd.

Graan&Zo maakt gebruik van analytics cookies waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Graan&Zo is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het cookiegebruik van derden, zoals de verantwoordelijkheden van de websites waarnaar de bezoeker kan doorlinken of de bezoeker anderszins zal gebruiken.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Als u geen gebruik wilt maken van cookies, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Zonder cookies kunnen sommige functies van deze website mogelijk minder goed of helemaal niet werken.  Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Op welke gronden gebruiken wij uw gegevens

Als u besluit ons persoonlijke informatie te geven die wij nodig hebben voor een oriënterend gesprek of offerte, het uitvoeren van werkzaamheden, aankoop in de webshop, of om met u te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Dan gebruiken wij uw gegevens omdat u ons toestemming heeft gegeven en voor het uitvoeren van een overeenkomst.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Graan&Zo streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische-, en beheer procedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden.

Hoe lang we gegevens bewaren
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als er geen overeenkomst met u wordt aangegaan, worden uw gegevens niet langer dan één jaar bewaard.

Heeft u  een account aangemaakt in onze webshop om vaker bij ons te kunnen bestellen, dan blijft dit account bestaan zolang u dat wilt. U kunt uw account zelf opheffen. Maakt u geen gebruik meer van uw account, dan verwijderen we dat 8 jaar na uw laatste bestelling.

Delen met anderen

Graan&Zo verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek hiervoor sturen naar ons per e-mail: info@graanenzo.nerox.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen vervolgens zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Maakt u bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we uw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gegaan.

Hebben we uw gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van uw toestemming, dan mag u deze toestemming ten alle tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacy verklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op u van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met u communiceren.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid of heeft u klacht over de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens neem dan gerust contact met ons op, via info@graanenzo.nerox.nl. Wilt u een klacht indienen naar aanleiding van ons privacy beleid dan kan dit bij de nationale Autoriteit persoonsgegevens: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.